Kitűzés

Művelet, mely során egy objektum, például telek vagy épület, jellemző pontjai a terepen megjelölésre kerülnek.

Telekegyesítés

Művelet, mely során két vagy több szomszédos ingatlan egyesítésre kerül így létrehozva egy új ingatlant a telekkönyvi nyilvántartásban.

Telekmegosztás

Művelet, mely során egy a telekkönyvi nyilvántartásba már bejegyzett ingatlant két vagy több (egyforma vagy különböző felületű) részre osztunk, amelyek már külön-külön kerülnek be a telekkönyvi nyilvántartásba.

Kültelek

Övezet, mely belterületnek nem minősül és elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetve különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célt szolgál.

Beltelek

Övezet, mely magába foglalja egy adott település területén található beépített, vagy beépíthető földfelületet.

Kataszter

Gazdasági-, műszaki-, jogi nyilvántartás, amely egy adott közigazgatási terület összes ingatlanára vonatkozó adatot tartalmazza.

Topográfia

A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered.

Telekkönyv

Nyilvános közokirat, amely egy adott településen található összes, jogi- vagy magánszemélyek által birtokolt ingatlan teljes és pontos jogi nyilvántartását tartalmazza.
A telekkönyvi nyilvántartást a földügyek legfontosabb dokumentumaként tartjuk számon, hiszen az ingatlanok pontos dokumentációját tartalmazza.