Topográfia

A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered.