HELYSZÍNRAJZOK KÉSZÍTÉSE

Egyetlen civil vagy ipari építkezés sem kezdődhet el a topográfiai felmérés elvégzése előtt.
szolgáltatásaink

Kataszteri adatok frissítése

Egy ingatlan értékesítéséhez (vagy megörökléséhez) a kataszteri adatok napirendre hozatala szükséges.

szolgáltatásaink

Telekkönyvezés

Egy ingatlan tulajdonjoga csak akkor értékesíthető, ha ez a harmadik személyekkel szemben már érvényesíthetővé vált.
szolgáltatásaink
Telekkönyv

Nyilvános közokirat, amely egy adott településen található összes, jogi- vagy magánszemélyek által birtokolt ingatlan teljes és pontos jogi nyilvántartását tartalmazza.
A telekkönyvi nyilvántartást a földügyek legfontosabb dokumentumaként tartjuk számon, hiszen az ingatlanok pontos dokumentációját tartalmazza.

további hasznos információk
Topográfia

A földfelszín elemeinek, tereptárgyainak – közvetlen, helyszíni felkeresésen alapuló – leírásával, helyzeti információinak összegyűjtésével, térképi rögzítésével foglalkozó tudományág. Az elnevezés a görög toposz (hely) és grafein (rajz) szavakból ered.

további hasznos információk
Kataszter
Gazdasági-, műszaki-, jogi nyilvántartás, amely egy adott közigazgatási terület összes ingatlanára vonatkozó adatot tartalmazza.
további hasznos információk
Beltelek
Övezet, mely magába foglalja egy adott település területén található beépített, vagy beépíthető földfelületet.
további hasznos információk
Kültelek
Övezet, mely belterületnek nem minősül és elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetve különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célt szolgál.
további hasznos információk
Telekmegosztás
Művelet, mely során egy a telekkönyvi nyilvántartásba már bejegyzett ingatlant két vagy több (egyforma vagy különböző felületű) részre osztunk, amelyek már külön-külön kerülnek be a telekkönyvi nyilvántartásba.
további hasznos információk
Telekegyesítés
Művelet, mely során két vagy több szomszédos ingatlan egyesítésre kerül így létrehozva egy új ingatlant a telekkönyvi nyilvántartásban.
további hasznos információk
Kitűzés
Művelet, mely során egy objektum, például telek vagy épület, jellemző pontjai a terepen megjelölésre kerülnek.
további hasznos információk
Szükséges dokumentumok
új megbízatáshoz
Átláthatóság, hozzáértés és pontosság

Csapatunk jól felszerelt és megfelelően képzett tagjai mindennemű földmérési szolgáltatással kapcsolatos munkát képesek elvégezni.
Nálunk nem csupán a telekkönyve lesz tiszta, hanem teljes körű útbaigazítást kap az ide tartozó teljes papírmunkához.

szolgáltatásaink
Az AgyTop számokban
év tapasztalat
elvégzett munka a tavalyi évben
km mérésekért megtett út a tavalyi évben
liter elfogyasztott kávé a tavalyi évben
Látogasson meg bennünket!
CÍMÜNK:
540445, 1918 December 1 Bulevárd, 157. szám, Marosvásárhely, Románia
útvonalterv >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Adatvédelmi politika