ANUNȚ DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

 

titlul proiectului Cresterea competitivitatii societatii AGY TOP SRL prin inovarea si diversificarea serviciilor

– numele beneficiarului AGY TOP SRL,

– al programului : Programul Operațional Regional 2014-2020,

– al Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație,

– al Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru,

– valoarea totală a proiectului: 892.115,28 RON,

-finanțarea nerambursabilă: 599.741,35 RON

-data începerii și data finalizării 01.07.2019- 31.12.2021

-codul MySMIS: 132264

– obiectivul(ele) proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii firmei S.C. AGY TOP SRL., ca urmare a introducerii de noi tehnologii moderne în procesul de desfasurarea activitatii si diversificarea serviciilor prin achizitionarea de echipamente si softuri specializate

Proiectul “ Cresterea competitivitatii societatii AGY TOP SRL prin inovarea si diversificarea serviciilor, cod MySMIS 132264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC AGY TOP SRL și are o valoare totală de 892.115,35 RON , din care 599.741,35 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.07.2019 – 31.12.2021. Obiectivele proiectului au fost:

1. Posibilitatea de a prestea servicii noi ( scanari privind arhitectura construcþiilor), dar si servicii

cadastrale semnificativ îmbunatatite pâna la finalizarea implementarii proiectului ca urmare a

inovarii fluxului de activitate cu ajutorul echipamentelor si softurilor moderne achizitionate.

2. Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de recuperare si reciclare a deseurilor, realizata printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deseurilor în perioada de implementare a proiectului, si în perioada de durabilitate a proiectului.

3. 3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului.

Date de contact beneficiar:

(Oras Miercurea Nirajului, Str. Liliacului nr. 4, , judetul Mures, cod postal 547410, România, telefon 0742661544, fax -, poștă electronică agytop@yahoo.com)

www.regio-adrcentru.ro

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate