ÎNTOCMIRI PLANURI DE SITUAȚIE Recepție tehnică

Nicio lucrare de construcție civilă sau industrială nu poate fi demarată fără efectuarea unui studiu topografic - plan de situație.
serviciile noastre

Actualizări cadas-
trale
Actualizare informații cadastrale

Ca un imobil să poată fi tranzacționat (inclusiv moștenit), el trebuie să aibă datele cadastrale aduse la zi (actualizate).

serviciile noastre

Întabulări Documentație cadastrală de Primă Înscriere

Dreptul de proprietate asupra unui imobil se poate valorifica numai după ce devine opozabil față de terți.
serviciile noastre
Ce este un CF?

Un document public care conține registrul juridic complet și exact a tuturor imobilelelor deținute de către persoane fizice sau juridice dintr-o anumită localitate.
Conținând documentația exactă a imobilelor, registrul de carte funciară este cel mai important document când vine vorba de administrarea terenurilor.

mai multe informații utile
Ce este topografia?

Este o ramură a ştiinţelor măsurătorilor terestre, având ca scop efectuarea de măsurători (directe, la fața locului) asupra unor suprafeţe de teren, forme de relief sau a altor elemente, respectiv adunarea și înregistrarea cartografică a acestor informații. Denumirea provine din grecescul topos (suprafaţă terestră sau loc), respectiv grafos (descriere grafică precisă, desen).

mai multe informații utile
Ce înseamnă cadastru?

Este un registru economic, tehnic și juridic care conține informații privind toate imobilele dintr-o anumită zonă administrativă.

mai multe informații utile
Ce înseamnă teren intravilan?
Este o zonă care cuprinde suprafața de teren construită sau construibilă a unei localități.
mai multe informații utile
Ce înseamnă teren extravilan?
Este o zonă care nu se consideră intravilan și se foloște în primul rând în scop agricol, forestier sau în scopuri speciale (de ex. minerit, albie, depozitare deșeuri etc.).
mai multe informații utile
Ce este o dezlipire?
Este o operațiune prin care un imobil deja întabulat se împarte în două sau mai multe părți (egale sau cu suprafață diferită), înregistrându-se apoi în mod separat în registrul de carte funciară.
mai multe informații utile
Ce este o alipire?
Este o operațiune prin care două sau mai multe imobile învecinate se unesc, creându-se astfel un nou imobil în registrul de carte funciară.
mai multe informații utile
Ce este o trasare?
Este o operațiune prin care punctele caracteristice ale unui obiect, de ex. teren sau clădire se marchează pe hartă.
mai multe informații utile
Documente necesare
în vederea angajării unei lucrări noi
Pricepere și precizie

Dotarea, pregătirea și experiența noastră ne permite să efectuăm măsurători și lucrări geodezice de înaltă precizie în orice locație.
Pe lângă o carte funciară ”curată”, vă oferim și consultanță de specialitate privind documentația aferentă lucrării.

serviciile noastre
Compania noastră în cifre
de ani de experiență
lucrări executate în anul 2022
km parcurși în anul 2022
litri de cafea consumați
Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate