Documente necesare

Care sunt actele necesare pentru întocmirea unei documentații topo-cadastrale?
Documente necesare întocmirii documentației topo-cadastrale sunt:

 • Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ale imobilului: 
  • Carte Funciară
  • Titlu de Proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare
  • Ordinul Prefectului, Sentință Civilă.
 • Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor:
  • Carte de Identitate sau Pașaport.
 • Acte administrative emise de către autoritățile locale: 
  • Fișă/proces verbal de punere în posesie
  • Certificat fiscal cu valoarea de impozitare a imobilului/terenului
  • Certificat de atestare a edificării/radierii construcțiilor
  • Proces verbal de recepție la finalizarea edificării, etc.;
 • Certificat energetic emis de către persoane fizice autorizate în domeniu;

Dacă – în funcție de particularitatea documentație – mai sunt și alte documente necesare în afara celor enumerate mai sus, vom stabili de comun acord la data angajării lucrării, care sunt acelea și de unde se pot obține.


În cazul în care nu deţineţi suficiente acte sau informații, nu ezitați să ne contactați, iar împreună vom găsi cea mai bună soluție pentru obținerea lor.

 

Care sunt actele necesare pentru întocmirea contractului de execuție?

În cazul persoanelor fizice, documente necesare încheierii contractului de execuție sunt:

 • copii acte de identitate: Carte de Identitate sau Pașaport

În cazul persoanelor juridice, documente necesare încheierii contractului de execuție sunt:

 • copie cod unic de identificare sau copie certficat de înregistrare fiscală
 • cont bancar
 • ștampilă

 

Care sunt actele necesare pentru a obtine un extras CF?

Extrasul de carte funciară este disponibil oricui. La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărțile funciare, planuri sau înscrisuri tuturor celor interesați, fără a fi necesar un accept al proprietarului.
În vederea eliberării unui extras de carte funciară pentru informare, solicitanții trebuie să depună la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială a imobilului, următoarele acte:

 • cerere tip, 
  în care trebuie menționat expres numărul cadastral, identificator unic al imobilului, numărul de carte funciară și localitatea în care este situat imobilul. 
 • dovada achitării tarifului aferent. 

Suma, conform actelor normative, este de 20 lei pentru fiecare extras.
Dacă nu se cunoaște, numărul cadastral poate fi aflat printr-o solicitare adresată oficiilor locale de cadastru și publicitate imobiliară. Tariful pentru acest serviciu este de 100 lei, stabilit prin ordin al ministrului administratiei și internelor.

Extrasul de carte funciară poate fi obținut și online, prin pagina: Agenția Națională de cadastru și Publicitate Imobiliară

Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate