Végrehajtási szerződés

A végrehajtási szerződés összeállításához szükséges iratok:
Magánszemélyek esetén:

  • személyi igazolványok másolatai: személyi igazolvány, útlevél

Jogi személyek esetén:

  • egységes cégbejegyzési adószám másolata, bankszámlaszám, pecsét