Documentație topo-cadastrală

Documente necesare întocmirii documentației topo-cadastrale sunt:

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate ale imobilului:
Carte Funciară
Titlu de Proprietate
Contract de vânzare-cumpărare
Ordinul Prefectului, Sentința Civilă.

Actele de identitate ale proprietarului/proprietarilor:
Carte de Identitate sau Pașaport.

Acte administrative emise de către autoritățile locale:
Fișa/proces verbal de punere în posesie
Certificat fiscal cu valoarea de impozitare a imobilului/terenului
Certificat de atestare a edificării/radierii construcțiilor
Proces verbal de recepție la finalizarea edificării, etc.;

Certificat energetic emis de către persoane fizice autorizate în domeniu;

La data angajării, în funcție de particularitatea documentației, vom stabili de comun acord dacă sunt necesare și alte documente în afara celor enumerate mai sus, respectiv care sunt acelea și de unde se pot obține.
În cazul în care nu deţineţi suficiente acte sau informații nu ezitați să ne contactați, iar împreună vom găsi cea mai bună soluție pentru obținerea lor.