Scurt rezumat al proiectului

Titlul proiectului:    Cresterea competitivității societății AGY TOP SRL prin
inovarea și diversificarea serviciilor
Numele beneficiarului    AGY TOP SRL
Numele programului     Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management    “Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”
Numele Organismului Intermediar    “Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru”
Valoarea totala a proiectului:    892.115,28 RON din care
Valoarea finanțării nerambursabile:    599.741,35 RON

Locația de implementare a proiectului este punctul de lucru al firmei din municipiul Târgu
Mureș, strada Tineretului, nr. 2, cam 34, judet Mureș pe o suprafață de 76,70 mp.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Introducerea de servicii noi si îmbunatatirea serviciilor existente ca urmare a inovarii si
diversificarii proceselor în cadrul firmei prin achizitionarea de echipamente si softuri noi.
2. Îmbunatatirea calitatii mediului înconjurator prin asigurarea cresterii gradului de
recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare
selectivă a deșeurilor în perioada de implementare a proiectului, și în perioada de durabilitate
a proiectului.
3. Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 3 persoane și
păstrarea locurilor de munca existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate
a proiectului.

Rezultate care contribuie la realizarea obiectivelor specifice sunt următoarele:
1. Posibilitatea de a prestea servicii noi ( scanări privind arhitectura constructiilor), dar și
servicii cadastrale semnificativ îmbunatatite pâna la finalizarea implementării proiectului ca
urmare a inovării fluxului de activitate cu ajutorul echipamentelor și softurilor moderne
achiziționate.
2. Contract de colaborare cu un furnizor de colectare selectiva a deșeurilor semnat în perioada
de implementare a proiectului cu valabilitate cel putin pâna la finalizarea perioadei de
durabilitate al proiectului
3. 3 locuri de munca nou create în perioada de implementare al proiectului.
Întrucât dezvoltarea societății se poate realiza prin creșterea economică, societatea vizează prin prezentul proiect de investiții achiziționarea echipamentelor cu tehnologii moderne care ar permite prestarea unor servicii de înaltă calitate. În plus, societatea își propune dezvoltarea durabilă a societății prin diversificarea activității, pentru desfășurarea activității, conform codului CAEN 7112- Activitîți de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro) ”

Doriți să ne vizitați?
ADRESA:
540445, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Nr. 157, Târgu Mureș, Romania
vreau direcțiile >
AGYTOP Copyright © 2024. All rights reserved. Politică de confidențialitate