Ce este o trasare?

Este o operațiune prin care punctele caracteristice ale unui obiect, de ex. teren sau clădire se marchează pe hartă.

Ce este o alipire?

Este o operațiune prin care două sau mai multe imobile învecinate se unesc, creându-se astfel un nou imobil în registrul de carte funciară.

Ce este o dezlipire?

Este o operațiune prin care un imobil deja întabulat se împarte în două sau mai multe părți (egale sau cu suprafață diferită), înregistrându-se apoi în mod separat în registrul de carte funciară.

Ce înseamnă teren extravilan?

Este o zonă care nu se consideră intravilan și se foloște în primul rând în scop agricol, forestier sau în scopuri speciale (de ex. minerit, albie, depozitare deșeuri etc.).

Ce înseamnă cadastru?

Este un registru economic, tehnic și juridic care conține informații privind toate imobilele dintr-o anumită zonă administrativă.

Ce este topografia?

Este o ramură a ştiinţelor măsurătorilor terestre, având ca scop efectuarea de măsurători (directe, la fața locului) asupra unor suprafeţe de teren, forme de relief sau a altor elemente, respectiv adunarea și înregistrarea cartografică a acestor informații. Denumirea provine din grecescul topos (suprafaţă terestră sau loc), respectiv grafos (descriere grafică precisă, desen).

Ce este un CF?

Un document public care conține registrul juridic complet și exact a tuturor imobilelelor deținute de către persoane fizice sau juridice dintr-o anumită localitate.
Conținând documentația exactă a imobilelor, registrul de carte funciară este cel mai important document când vine vorba de administrarea terenurilor.