Dreptul de proprietate asupra unui imobil se poate valorifica numai după ce devine opozabil față de terți.